Wszystkie wpisy, których autorem jest Andrzej Grygoruk

Współpraca w zespole

Kiedy już stworzymy zespołowo grę, to co dalej? Przydałoby się puścić ją w obieg, ale kto i jak może to zrobić zważywszy, że każdy z członków zespołu ma do niej prawa?

 … czytaj dalej ›

Gra jako utwór audiowizualny

Tak jak gra na pierwszy rzut oka kojarzy się z programem komputerowym, tak na drugi przypomina utwór audiowizualny (jest to prawdziwe przynajmniej w odniesieniu do niektórych, złożonych rodzajów gier – np. RPG). Ale dlaczego? Bo jest podobna do filmu, będącego typowym przykładem utworu audiowizualnego. Bo tak jak film oparta jest na scenariuszu i fabule, zawiera dialogi, muzykę, a nade wszystko wizualnie odbierana jest jako ciąg (sekwencje) obrazów wyświetlanych na ekranie.  … czytaj dalej ›

Gra jako program komputerowy

Gra wideo może być różnie postrzegana z punktu widzenia przepisów prawa autorskiego. Wszystko zależy od prawnika interpretującego temat, ponieważ przepisy wprost nie wspominają o grach jako odrębnym rodzaju chronionego utworu. Temat jest o tyle ważny, że wynik interpretacji rzutuje na zakres przepisów ustawy prawo autorskie, które należy zastosować w danej sytuacji z udziałem gry. W związku z tym, że gra wideo (komputerowa) na pierwszy rzut oka przypomina program komputerowy, to właśnie ich wzajemnej relacji należy przyjrzeć się na samym początku  … czytaj dalej ›

Osobiste prawa autorskie

Prawo autorskie, obok mających wymiar finansowy praw twórcy do jego utworu (zobacz majątkowe prawa autorskie), daje podstawę do ochrony również jego więzi psychicznej do swego dzieła.

 … czytaj dalej ›

Odpowiedzialność karna

Od piractwa, również w zakresie branży gier, mają odstraszać nie tylko możliwe odszkodowania dochodzone przed sądem cywilnym, ale również zagrożenie poniesienia kary.

 … czytaj dalej ›

Plagiat

Pojęcie plagiatu nie zostało zdefiniowane w prawie autorskim. W praktyce przyjmuje się, że odnosi się ono do naruszenia dwóch osobistych praw autorskich twórcy, a konkretnie prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem i prawa do autorstwa utworu.

 … czytaj dalej ›