Baza danych

Według przepisów baza danych to zbiór danych, do których został zapewniony dostęp (do każdego z osobna), które zostały uporządkowane w określony sposób i w który ktoś zainwestował (czas, pieniądze), aby powstał /działał.

Bazy mogą być “twórcze” lub “nietwórcze”. Bazy “twórcze” , spełniające cechy utworu, to takie, w których przyjęty dobór, układ, zestawienie ma charakter twórczy – nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały.

Oczywiście, tak jak w wielu innych wypadkach, tu również ciężko jest jednoznacznie określić jaki charakter ma baza, np. czy bazą “twórczą” jest książka telefoniczna? Albo elektroniczny zbiór danych klientów? Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że nie.

Ma to znaczenie ze względu np. na różne sposoby ochrony takiej bazy – czy jest chroniona tylko według ustawy o bazach danych, czy też również na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy jest chroniona jej zawartość, itd.

W przypadku baz danych spełniających cechy utworu, twórca musi wyrazić zgodę na sporządzenie jej opracowania. Czyli inaczej niż w przypadku większości opracowań, gdzie możesz swobodnie opracowywać utwór, a pytać musisz tylko o możliwość rozpowszechnienia.

Ochrona przyznana “twórczym” bazom danych (spełniającym cechy utworu) nie obejmuje programów komputerowych używanych do sporządzenia lub obsługi baz danych dostępnych przy pomocy środków elektronicznych.

Wyłączony jest dozwolony użytek osobisty elektronicznych “twórczych” baz danych – chyba że chodzi o użytek naukowy, niezwiązany z celem zarobkowym – w taki sposób można korzystać z bazy.

Przepisy

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U z 2001, Nr 128 poz.1402 z późn.zm.) 

Art. 2 ust. 1

baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości