BSD (Licencja Berkeley Software Distribution)

Licencja BSD jest typem licencji, na której udostępnianie jest oprogramowanie typu open source.

Podobnie jak w przypadku licencji GNU GPL, licencja BSD zapewnia każdemu użytkownikowi:

  • swobodę zwielokrotniania i rozpowszechniania programu,
  • swobodę modyfikacji i rozpowszechniania w zmodyfikowanej postaci,
  • dostęp do kodów źródłowych.

Ograniczenia wynikające z licencji są takie:

  • obowiązek poszanowania praw osobistych autora programu (adnotacja w kodzie źródłowym);
  • zakaz promowania utworów zależnych (zmienionego programu) udostępnianych na licencjach za pomocą nazwisk autorów utworu pierwotnego.

W odróżnieniu od licencji GNU GPL, licencja BSD pozwala na integrowanie oprogramowania udostępnionego na licencji BSD z innymi programami udostępnianymi na klasycznych „zamkniętych” licencjach.

Z tego względu jest ona atrakcyjna dla firm tworzących i licencjonujących oprogramowanie, ponieważ mogą one włączać oprogramowanie udostępniane na licencji BSD do swoich produktów, a następnie udostępniać te produkty na licencjach klasycznych – odpłatnych.