CC

CC to wzory licencji udostępniane przez organizację Creative Commons.  Licencje CC opierają się na założeniu „niektóre prawa zastrzeżone” (zamiast tradycyjnie „wszystkie prawa zastrzeżone”).

Możesz korzystać z utworów udostępnionych na CC lub sam udostępniać swoje utwory na CC. Teoretycznie wszystkie utwory, ale CC raczej nie stosuje się do programów komputerowych – lepiej użyć GNU GPL.

Licencje CC:

  • darmowe – chcesz udostępnić swój utwór na CC, a jednocześnie na nim zarabiać? Jest to do zrobienia, ale trzeba dobrze przemyśleć model licencjonowania.
  • są licencjami niewyłącznymi
  • są na czas nieokreślony i nie można ich wypowiedzieć (licencja jest  nieodwoływalna, chyba że zostaną naruszone warunki licencji – wtedy wygasa automatycznie)
  • adhezyjne – nie negocjujesz tej licencji, bierzesz na takich warunkach, które daje twórca albo nie. Tak jak bilet autobusowy. Jeśli te warunki Ci nie odpowiadają, chcesz jakoś inaczej korzystać z utworu, musisz skontaktować się z licencjodawcą w sprawie innej licencji.
  • automatycznie wygasną w przypadku naruszenia przez licencjobiorcę ich warunków.

Poza tym nie ma gwarancji ani rękojmi za wady utworu, który jest udostępniony na licencji CC – jeśli coś jest z nim nie tak, nie zgłosisz się do licencjodawcy z „reklamacją”.

Last but not least – licencjodawca nie odpowiada za autorskie prawa osobiste, ochronę wizerunku czy prywatności. Wszystkie niezbędne zgody licencjobiorca musi załatwiać we własnym zakresie.

Jeśli ktoś udostępnił na CC zdjęcie dziecka, to wcale nie oznacza, że ty jako licencjobiorca masz zgodę (w tym wypadku rodziców dziecka) na rozpowszechnianie jego wizerunku. Chcąc wykorzystać zdjęcie, musisz się sam o nią postarać. Czasami to dość kłopotliwe.