Co nie jest chronione?

“Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;  2) urzędowe dokumenty, znaki, materiały i symbole;  3) opublikowane opisypatentowe i ochronne;  4) proste informacje prasowe.”

Pomysł (idea utworu)

SN: „Ochronie podlega nie temat a jego indywidualizacja (…). Wykorzystanie cudzego pomysłu, a nawet imion z innego utworu, przy oryginalnej treści nowego dzieła, nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu, ale własny oryginalny utwór”.

Fabuła

Nie podlega ochronie kiedy sprowadza się do samego pomysłu lub gdy ma charakter przyjętego stereotypu albo wykorzystuje powszechnie znane opowiadania czy anegdoty. Może być chroniona jeżeli stanowi uszczegółowienie tematu – ciąg czynności i zdarzeń, zmiany w sytuacji głównych postaci umieszczonych w pewnej scenerii, indywidualne prowadzenie narracji.

Stereotypowe postacie fikcyjne i imiona własne bohaterów

Elementy znane i powszechnie stosowane

np. elementy wykorzystywane w dziełach architektonicznych (kolumny itp.) czy standardowe układy rytmiczne w dziełach muzycznych

Funkcja utworu

i wszystkie zdeterminowane przez nią cechy dzieła – podobieństwo w zakresie samej funkcji programów nie jest wystarczająca podstawą do stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego

Poprawki stylistyczne i korekta tekstu

nie są przejawem działalności twórczej i nie uzasadniają przyznania osobie, która dokonała takich poprawek, miana współtwórcy utworu