Działalność gospodarcza – czy to konieczność?

Na to pytanie nie ma zerojedynkowej odpowiedzi. Można odpowiedzieć: to zależy. Jako twórca gry możesz (z punktu widzenia przepisów prawa) osiągać przychody związane z eksploatacją Twego dzieła zarówno w ramach, jak i niezależnie od prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór należy do Ciebie (i związany z tym wybór sposobu opodatkowania). Ponadto case case`owi nie równy. Pod uwagę należy brać takiego zmienne jak:

 • zorganizowany charakter działalności (deweloperskiej i dystrybucyjnej),
 • skala prowadzenia działalności,
 • jej ciągłość.

Zakładam, że mówimy o działalności w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk. Sam zysk nie musi wystąpić, żeby dane czynności kwalifikować jako działalność gospodarczą.

Zgodnie bowiem z prawem, działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: m.in. polegająca na wykorzystywaniu wartości niematerialnych i prawnych (a do takich należą majątkowe prawa autorskie do gry). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) definiuje „działalność gospodarczą” jako działalność zarobkową m.in. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 tejże ustawy, w tym zwłaszcza odpłatnego zbycia praw majątkowych (pkt 7 w związku z art. 18).

Inaczej wygląda z punktu widzenia przepisów definiujących działalność gospodarczą przypadek programisty – etatowca, który poza godzinami pracy stworzył apkę i w ten sposób „dorabia” do pensji dystrybuując ją przez Steam`a. A inaczej trzeba spojrzeć na kilkuosobowy zespół, który dostaje jakieś środki od przyszłego wydawcy i tworzy kolejną grę z zamiarem utrzymywania się z jej przychodów uzyskiwanych przez dystrybucję przez własną stronę/sklep internetowy (a do tego ma wynajęte biuro itd.).

Dla kwalifikacji czynności zarobkowych podejmowanych przez indyka jako podatnika nie ma znaczenia fakt, że jej prowadzenia nie zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej (tj. formalnie nie zarejestrował), ani też nie zgłosił obowiązku podatkowego z tego tytułu. Istotne jest bowiem podejmowanie faktycznych działań o wskazanych w ustawie podatkowej cechach uzasadniających obiektywne kwalifikowanie jej jako działalności gospodarczej.

Jak widać z powyższego, z tematem prowadzenia działalności gospodarczej związana jest kwestia sposobu opodatkowania osiąganych przychodów (podatkiem dochodowym). Co do zasady przychody z tytułu korzystania z praw autorskich mogą być osiągane w ramach kilku źródeł uzyskania przychodów. Przychody te mogą stanowić – w zależności od spełnienia innych warunków – przychody:

 • z praw majątkowych (sprzedaż gry lub udzielenie licencji na jej korzystanie),
 • z działalności gospodarczej oraz
 • z działalności wykonywanej osobiście (tworzenie gry na umowę o dzieło).

Podleganie jednemu źródłu uzyskania przychodów wyklucza równoczesne podleganie innemu. Wieść gminna niesie, że urzędy skarbowe znacząco rzadziej kontrolują (czytaj: podważają) przyjęty przez podatnika sposób wykazywania dochodu (w tym rozliczania kosztów podatkowych) w sytuacji, gdy prowadzi on działalność gospodarczą i wystawia faktury, niż opodatkowuje przychody w inny – wybrany przez siebie – sposób. Innymi słowy, w sytuacjach granicznych, niejasnych, rozliczanie się z fiskusem w ramach działalności gospodarczej jest bezpieczniejsze. Nie wspominam tu o stosunku pracy (prawa do gry przechodzą z mocy prawa na pracodawcę, który płaci pensję).

Na zakończenie dodam, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów (koszty te dotyczą rozliczeń na podstawie umowy o dzieło zawartej pomiędzy klientem, a twórcą jako osobą fizyczną).

 

 

 

 • Brain

  Bardzo fajna strona, oby tak dalej! Nie do końca rozumiem tylko to: „Na zakończenie dodam, że w przypadku uzyskiwania przychodów
  z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności
  gospodarczej, nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów (koszty te dotyczą rozliczeń na podstawie umowy o dzieło zawartej pomiędzy klientem, a twórcą jako osobą fizyczną).” – ale jeśli uzyskuję przychody z majątkowych praw autorskich BEZ działalności gospodarczej, to można zastosować 50%? Pozdrawiam!