Egzemplarze obowiązkowe

Wydawca musi sam zadbać o wykonanie tego obowiązku. Biblioteki nie muszą wysyłać żadnych specjalnych wezwań (choć czasem to robią).

Publikacje to nie tylko książki, ale również gazety, broszury, filmy, zapisane na nośnikach elektronicznych czy programy komputerowe. Publikacją może być też gra komputerowa.

Egzemplarz obowiązkowy musi przekazać też producent dzieła wyprodukowanego w Polsce dla wydawcy zagranicznego.

Za nieprzekazywanie egzemplarzy obowiązkowych, grozi kara grzywny (zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia – czyli do 5000 zł), ale dla porządku dodajmy, że do tej pory nie spotkaliśmy nikogo, kto by ją dostał.

Przepisy

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych 

Art. 3 ust.1. Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art.5 ust.1-3.