EULA

Do zawarcia takiej umowy może dojść w różny sposób: przez zainstalowanie gry, kliknięcie w odpowiednim miejscu „zgadzam się”, rozpakowanie pudełka, ściągnięcie z serwera. Zależy od sposobu dystrybucji danej gry.

Postanowienia takiej umowy mogą być mniej lub bardziej szczegółowe, ale minimum, które regulują to: wskazanie producenta, co wolno z grą robić, czego nie wolno, za co odpowiada producent (gwarancja), a za co nie, na jaki okres umowa jest zawierana i jak może być rozwiązana, a także zmieniana.

W sytuacji monetyzacji gry na różnych rynkach (w różnych krajach) ważne jest żeby sprawdzić czy konieczne jest dla ważności EULA doprowadzenie postanowień tej umowy do zgodności z miejscowym prawem.

Przykładowo w Polsce warto przewidzieć, że użytkownikiem końcowym może być osoba poniżej 18 roku życia, a nawet 13 roku życia, która sama skutecznie umowy zawrzeć nie może. Bardzo wątpliwe jest też zawieranie umowy przez samo zerwanie folii z pudełka. Dlatego też zalecane jest dodatkowe zapewnienie instalującemu grę użytkownikowi wyrażenie wyraźnej zgody na warunki licencji przez kliknięcie stosownego check boxa.