Klauzula

Klauzula to najczęściej po prostu postanowienie np. umowy, regulaminu.

Nie mylić z klauzulą sumienia ani klauzulą wykonalności.

Może być klauzula o zachowaniu poufności, ograniczenia odpowiedzialności, salwatoryjna, arbitrażowa. Praktycznie na każdą klauzulę prawnicy wymyślili jakąś ładną albo przynajmniej mądrze brzmiącą nazwę.

Wiemy, że nie lubicie czytać umów, ale warto by zerknąć przynajmniej na klauzule dotyczące praw autorskich. Do sprawdzenia postanowień dotyczących wynagrodzenia, chyba nie musimy nikogo zachęcać.

W mediach często mówi się o klauzulach niedozwolonych (tzw. abuzywnych). To klauzule, których nie można wprowadzać do umów (regulaminów itp.) z konsumentami.