Komu tantiemy?

Czy należą mi się tantiemy? To pytanie, które często zadają sobie twórcy, a odpowiedź niestety nie jest prosta.

Na stronie jednej z największych OZZ czytamy:

Tantiemy należą się wszystkim autorom, których utwory są wykorzystywane, niezależnie od sposobu wykorzystania”.

Czy naprawdę tak jest? Każdemu autorowi i zawsze należą się tantiemy? A co z producentami i wydawcami? Im też się należy?

No to sprawdźmy komu zgodnie z ustawą należą się tantiemy:

Komu ? Za co? Kto płaci? OZZ? ustawa
twórca

(+ spadkobiercy)

dokonywana zawodowo odsprzedaż oryginałów utworów plastycznych i fotograficznych sprzedawca nie Art. 19 upa
twórca

(+ spadkobiercy)

dokonywana zawodowo odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych sprzedawca nie Art. 19(1) upa
twórca,

artysta wykonawca,

producent fonogramu i wideogramu

wydawca

Sprzedaż magnetowidów, magnetofonów i innych podobnych urządzeń; kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych; czystych nośników służących do utrwalania utworów przy użyciu ww. urządzeń, w zakresie własnego użytku osobistego producent i importem urządzeń i nośników tak Art. 20 upa
twórca,

wydawca

zwielokrotnianie utworów za pomocą urządzeń reprograficznych posiadacz urządzenia prowadzący działalność gosp. tak Art. 20(1) upa
twórca

artysta wykonawca

nadawanie utworów muzycznych, słownych i słowno-muzycznych przez organizacje radiowe i telewizyjne organizacja radiowa i telewizyjna tak Art. 21 upa + Art. 92 upa
twórca

artysta wykonawca

reemitowanie utworów za pośrednictwem sieci kablowych Operator sieci kablowej tak Art. 21(1) upa + Art. 92 upa
współtwórca utworu audiowizualnego wyświetlanie utworu a-v w kinach; najem egzemplarzy utworów a-v i ich publiczne odtwarzanie; nadawanie utworu a-v w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów; reprodukowanie utworu a-v na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego

 

korzystający z utworu a-v tak Art. 70.2 upa

Jak widać twórcy i producenci gier komputerowych nie są wymienieni wprost. Czy w tej sytuacji tantiemy im się należą?

Okazuje się, że mimo iż gry komputerowe są najszybciej rozwijającą się, oraz najbardziej dochodową branżą rozrywkową na świecie, rozliczanie tantiem w tej branży nie działa. A mogłoby działać, ponieważ jest już to sprawdzone i ugruntowane w branży audiowizualnej. W przypadku sukcesu komercyjnego filmu tantiemy dostają wszyscy jego współtwórcy i wszyscy czują, że to jest fair, w końcu wszyscy pracują na sukces filmu. Niestety w branży gier komputerowych, chociaż wydawałoby się, że sytuacja jest podobna do filmowej, całą śmietankę w postaci zysków spija producent. Cóż pozostaje liczyć na zmianę…