Wizerunek – legalne rozpowszechnianie

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Podstawowym warunkiem legalności rozpowszechniania wizerunku jest zgoda osoby na nim przedstawionej. Ustawa nie zastrzega żadnej konkretnej formy, w jakiej zgoda ma być udzielona, więc może być to dowolny sposób, ważne, żeby nie było wątpliwości co do samego faktu wyrażenia zgody oraz jej zakresu.

Zakres udzielonej zgody jest w praktyce najbardziej kluczową kwestią, więc warto go dokładnie i jasno uregulować, co z pewnością pozwoli zapobiec ewentualnym nieporozumieniom w przyszłości. Wskazana jest więc forma pisemna, a co warto wziąć pod uwagę?

  1. trzeba pamiętać, że zgoda obejmuje zawsze konkretny wizerunek (tzn. pojedyncze zdjęcie lub serię zdjęć),
  2. uprawniony wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w określonych okolicznościach – czas i miejsce publikacji, zestawienie z innymi wizerunkami, dołączony komentarz – zmiana kontekstu wymaga udzielenia kolejnej zgody,
  3. należy wskazać okoliczności publikacji – zgoda aktora na publikację wizerunku w celu promocji filmu, w którym zagrał, nie jest równoznaczna ze zgodą na rozpowszechnianie w postaci nadruków na kubkach,
  4. w razie sporu to rozpowszechniający musi udowodnić, że rozpowszechnianie mieściło się w granicach zgody.

Często zdarzają się sytuacje, ze zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zawarta jest w treści regulaminu wydarzenia, w którym bierzemy udział. Warto więc czytać takie dokumenty i zwrócić na to uwagę.

Wyjątki – rozpowszechnianie wizerunku bez zgody

Wizerunek osoby powszechnie znanej możemy rozpowszechniać bez jej zgody, pod warunkiem, że został on wykonany w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. Musi być on też wykorzystany w kontekście pełnienia tych funkcji. Zezwolenie to nie obejmuje sytuacji wykorzystania w reklamie wizerunku prezydenta utrwalonego np. na obchodach Dnia Niepodległości.

Kolejną sytuacją nie wymagającą zgody osoby, której wizerunek rozpowszechniamy, jest taka, kiedy stanowi ona szczegół większej całości – zgromadzenia, krajobrazu, imprezy masowej. Nie ma tutaj znaczenia czy daną osobę można zidentyfikować, tak długo jak długo publikacja zdjęcia nie ma na celu rozpowszechniania wizerunku tej osoby, a jest dokumentacją konkretnego wydarzenia.

Podsumowanie

Zasadą jest zakaz rozpowszechniania wizerunku. Od tej zasady w ustawie są przewidziane  następujące wyjątki:

  1. zgoda osoby przedstawionej,
  2. rozpowszechniamy wizerunek osoby powszechnie znanej, wykonany w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,
  3. rozpowszechniamy wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół większej całości,
  4. osoba przedstawiona otrzymała zapłatę za pozowanie.