Pomysł

Powszechnie wiadomo ile czasu musi minąć od pierwszego pomysłu na grę komputerową do jej wypuszczenia na rynek. Ile działań musi być wykonanych po drodze, jak wiele trzeba przemyśleć, przedyskutować, przetestować. Jednak wszystko zaczyna się od pomysłu…

Z punktu widzenia prawa autorskiego pomysły niewyrażone (w formie scenariusza gry czy opisu jej koncepcji), albo tylko ogólnie wyrażone, nie podlegają ochronie. Zatem twórca powinien dwa razy zastanowić się zanim opowie komukolwiek o swoim pomyśle. Wydaje się, że najsensowniej jest stworzyć od razu scenariusz, ponieważ on na pewno już za utwór powinien być uznany. Co prawda utwór podlega ochronie od momentu jego stworzenia i niepotrzebne są do tego żadne formalności, jednakże data powstania utworu może być sporna. Czasami autor będzie zmuszony udowadniać, że jego utwór powstał wcześniej niż inny. W tym celu warto udać się do notariusza i za „parę złotych” potwierdzić datę uwidocznioną na scenariuszu/opisie koncepcji.

Pomysły co do zasady nie podlegają ochronie. Jednakże w danym, konkretnym przypadku, może okazać się, że pomysł był tak szczegółowo przemyślany, opracowany, że jego autor uzyska ochronę sądową na bazie prawa autorskiego.