Majątkowe prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie to przysługujące twórcy prawa do korzystania ze swego utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego przez inne podmioty.

 … czytaj dalej ›