Naruszenia majątkowych praw autorskich

Wychodząc od rozumienia majątkowych praw autorskich jako praw podobnych do prawa własności o naruszeniu tych praw możemy mówić w sytuacji, gdy podmiot inny niż twórca wchodzi w monopol twórcy do rozporządzania i korzystania z jego praw do utworu.

 … czytaj dalej ›