Plagiat

Pojęcie plagiatu nie zostało zdefiniowane w prawie autorskim. W praktyce przyjmuje się, że odnosi się ono do naruszenia dwóch osobistych praw autorskich twórcy, a konkretnie prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem i prawa do autorstwa utworu.

 … czytaj dalej ›