Wizerunek – legalne rozpowszechnianie

Podstawowym warunkiem legalności rozpowszechniania wizerunku jest zgoda osoby na nim przedstawionej. Ustawa nie zastrzega żadnej konkretnej formy, w jakiej zgoda ma być udzielona, więc może być to dowolny sposób, ważne, żeby nie było wątpliwości co do samego faktu wyrażenia zgody oraz jej zakresu.  … czytaj dalej ›

Wizerunek

Wizerunek to utrwalenie obrazu fizycznego człowieka, pozwalające na jego identyfikację wśród innych osób. Wizerunkiem nie jest wygląd osoby jako taki, ale jego utrwalenie na zdjęciu, filmie, rysunku bądź jakimkolwiek innym nośniku.  … czytaj dalej ›