® registered

Litera R wpisana w okrąg; skrót od „registered”, czyli zarejestrowany.

® umieszczone w sąsiedztwie znaku towarowego, oznacza, że ten znak został zarejestrowany, czyli wpisany do rejestru znaków towarowych – w Polsce przez Urząd Patentowy.

Jeśli zarejestrowałeś znak w urzędzie, to od Ciebie zależy czy chcesz umieszczać przy nim ®. Nie ma takiego obowiązku.

Jeśli jednak nie zarejestrowałeś znaku, używanie przy nim ® jest zabronione. Na naruszenie tego zakazu w najlepszym przypadku grozi grzywna.

Ten znak ma działać jak ostrzeżenie – drogi konkurencie, ten znak jest chroniony, nie używaj go, bo spotka cię kara!

Przepisy

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Art. 149. Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Art. 150. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. 

Art. 151. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.