Archiwa tagu: licencja

GNU GPL

„The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.”

 … czytaj dalej ›

Open Source

 

Oprogramowanie open source

Zgodnie z Open Source Definition za oprogramowanie open source uważa się program, którego eksploatacja odbywa się na następujących warunkach:

 … czytaj dalej ›

EULA

EULA to z angielskiego End User Licence Agreement, czyli po naszemu (czytając od tyłu) umowa licencyjna użytkownika końcowego. To standardowe, nienegocjowalne warunki używania programu komputerowego (gry) przez nabywcę jej egzemplarza.

 … czytaj dalej ›

CC

CC to wzory licencji udostępniane przez organizację Creative Commons.  Licencje CC opierają się na założeniu „niektóre prawa zastrzeżone” (zamiast tradycyjnie „wszystkie prawa zastrzeżone”).  … czytaj dalej ›

Licencja

Licencja jest umową o korzystanie z utworu.

Ten kto daje licencję – licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w określony sposób – czyli na określonych polach eksploatacji.

Może to zrobić w formie umowy (podpisanej przez obie strony), oświadczenia samego licencjodawcy, w sposób dorozumiany.

Postanowienia licencyjne mogą być bardzo rozbudowane albo wręcz przeciwnie – sposób korzystania z utworu rozumie się „sam przez się”. Jak to się ładnie mówi w branży „zgodnie z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami”.

Jeśli umowa licencyjna nie ma innych postanowień, obowiązują przepisy prawa autorskiego. W takim wypadku licencja :

– ogranicza się do terytorium państwa, w którym ma siedzibę licencjobiorca – jeśli jesteś licencjobiorcą w Polsce – to do Polski

– jest zawarta na okres 5 lat

– ma charakter niewyłączny (zobacz niżej)

– nie upoważnia do udzielania sublicencji (zobacz niżej)

– może być wypowiedziana z zachowaniem terminów określonych w przepisach (na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego-np. jeśli wypowiedzenie nastąpiło 22.11.2014 r. umowa rozwiąże się 31.12.2015)

– należy się za nią wynagrodzenie.

Licencja wyłączna – licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania upoważnienia do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji innym osobom oraz do niekorzystania samemu z utworu na tym polu eksploatacji.

To tak jakbyś wyprodukował grę i pozwolił z niej korzystać tylko jednemu graczowi.

Wtedy byłaby licencja wyłączna. Ale wiadomo, że nie będziesz z tego korzystał, bo w Twoją grę mają grać milionyJ

Umowa licencji wyłącznej musi być zawarta na piśmie. Inaczej będzie nieważna!

Licencja niewyłączna – licencjodawca może nadal korzystać z utworu i może udzielać licencji na to samo innym osobom.

Sublicencja – tzw. licencja dalsza – licencjodawca daje licencję licencjobiorcy, a licencjobiorca daje dalszemu licencjobiorcy upoważnienie do korzystania z utworu, którego udziela licencjobiorca.

Licencja shrink-wrap – to  licencja, którą zawiera się w momencie otwarcia opakowania, np. z grą.

Licencja click-wrap – klikasz = zgadzasz się na warunki licencji.

Licencja to coś innego niż przeniesienie praw autorskich.

Często tłumaczymy, że licencja do utworu jest jak najem mieszkania, a przeniesienie praw do utworu – jak sprzedaż mieszkania. Pod względem formalnym to oczywiście dużo bardziej skomplikowane, ale czujesz różnicę?

Jak wynajmujesz mieszkanie, to na jakiś czas, może kiedyś będziesz chciał wynająć komuś innemu albo sam z niego korzystać, umawiasz się z najemcą czy może je podnajmować.

Tak samo jest z licencją do utworu – określasz na jaki czas ją dajesz (jeśli nie określasz, to regulują to odpowiednie przepisy) , jak można z niego korzystać, czy licencjobiorca może dać sublicencję komuś innemu.

Jeśli sprzedajesz mieszkanie, to już nie jest Twoje. Nie możesz za jakiś czas sprzedać tego samego mieszkania komuś innemu, sam też już go nie używasz. Możesz je oczywiście kiedyś odkupić, ale to już bardziej skomplikowane. Zapraszamy do wpisu o przeniesieniu praw autorskich.

Przepisy

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 41 ust. 2

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Art. 65.

W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.