Ustawa

Prawnicy ciągle mówią o przepisach. Przepisy najczęściej znajdują się w ustawach. Ustawa, to akt prawny, dokument, uchwalony przez Sejm, potem Senat i podpisany przez Prezydenta, w którym są obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące danego zagadnienia np. prawa autorskiego.

Kodeks np. cywilny to też ustawa, tyle że duża.

Dla twórców najistotniejszą ustawą jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Jak widać, ta ustawa ma już ponad 20 lat, przez ten czas była wielokrotnie zmieniana, stąd oznaczenie „z późn. zm.” czyli z późniejszymi zmianami.

Czasem widać oznaczenie t.j. albo tekst jedn. tzw. tekst jednolity. To znaczy, że ustawa była wiele razy zmieniana i ustawodawca zdecydował się ułatwić nam pracę i opublikować tekst ustawy z już wprowadzonymi zmianami do tekstu, czyli właśnie tekst jednolity.

Prawnicy korzystają zwykle z komercyjnych zbiorów aktów prawnych (np. Legalis, Lex), które zmiany poszczególnych przepisów od razu nanoszą na tekst ustawy, tak że nie trzeba czekać na tekst jednolity i można od razu cieszyć się lekturąJ

Ustawy są publikowane w Dzienniku Ustaw. Cyfry, które widać przy nazwie ustawy, to właśnie numer Dziennika Ustaw.

Dzienniki Ustaw można znaleźć na stronie Sejmu – w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl

Tylko w 2014 roku powstało 25.000 stron maszynopisu aktów prawnych (podobno największa ilość aktów prawnych od zakończenia I wojny światowej!), większość z nich to właśnie ustawy. Teraz rozumiecie jak ciężką mamy pracę ….