Wizerunek

Co to jest wizerunek?

Wizerunek to utrwalenie obrazu fizycznego człowieka, pozwalające na jego identyfikację wśród innych osób. Wizerunkiem nie jest wygląd osoby jako taki, ale jego utrwalenie na zdjęciu, filmie, rysunku bądź jakimkolwiek innym nośniku.

Ujmowanie wizerunku

Wizerunek należy ujmować szeroko – nie sprowadza się on tylko do twarzy człowieka, która jest najbardziej rozpoznawalna, ale dotyczy całej jego postaci, a nawet innych charakterystycznych jego cech, np. charakterystycznego sposobu zachowania (Charlie Chaplin), gestykulacji (Luis de Funes), głosu (reklama „Panasonic”), czy nawet charakterystycznego cienia jak w przypadku Sherloca Holmesa. Jest jeden warunek – wizerunek musi zawsze umożliwiać rozpoznanie osoby. Rozpoznawalność stanowi podstawowy warunek przyznania ochrony i przesłankę ustalenia czy doszło do naruszenia prawa do wizerunku czy też nie.

Możliwość identyfikacji osoby na skutek przedstawienia jej wizerunku nie musi być powszechna – do stwierdzenia naruszenia prawa do wizerunku wystarczy, że osoba zostanie rozpoznana przez niewielkie grono osób – rodzinę czy znajomych.

Ochrona wizerunku w polskim prawie

Regulacje dotyczące ochrony wizerunku w polskim prawie zostały zawarte w dwóch aktach prawnych – w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81) oraz w Kodeksie cywilnym na podstawie przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych (art. 23 i 24 kc).

Kodeks cywilny zalicza wizerunek do dóbr osobistych człowieka i obejmuje go ochroną na zasadach  ogólnych dotyczących tych dóbr, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W prawie autorskim znajdują się przepisy regulujące rozpowszechnianie wizerunku.